Grundtvig

Wolontariusze wyjeżdżają na koszt organizacji, która ich wysyła, w naszym przypadku to Stowarzyszenie Twórców Warmii i Mazur, pobyt na miejscu jest finansowany w całości przez [...]

EduQuesty

Stowarzyszenie działa na polu edukacji kulturalnej ukierunkowanej na poznawanie i utrwalanie tożsamości lokalnej i regionalnej, oraz [...]

CER

Wspólnie z innymi organizacjami pracujemy nad uruchomieniem Centrum Edukacji Regionalnej –miejsca w którym poprzez zabytki techniki [...]